9V恒压锂电池

官方比赛中,允许使用国内卖底部自带充电孔的9V恒压锂电池吗?

仅可使用竞赛规则R13规定的合规电池:

电池、电池盒信息可查询:
228-7045:

228-3493:

228-2604(1代):